projekt nr 1

1. SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW


Lokalizacja

Rejon działania - Gmina Trzebiatów

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych i poszukiwawczych poprzez zakup Kamery termowizyjnej oraz zwiększenie samowystarczalności, a co za tym idzie skrócenie przywrócenia pełnej gotowości bojowej jednostek OSP gminy Trzebiatów poprzez zakup kompresora do napełniania powietrzem butli Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych (AODO), (...)

Opis projektu

Projekt pozwoli sfinansować zakup sprzętu, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Trzebiatów, jak również odwiedzających naszą Gminę turystów.
Wpłynie również na poprawę i efektywność działań ratowniczo- gaśniczych jednostek OSP z Gminy Trzebiatów, a także na komfort pracy strażaków.
-Pralnica wraz z suszarką zapewnią szybsze i dokładniejsze czyszczenie i konserwowanie ubrań specjalnych.
-Kamera termowizyjna przyspieszy działania strażaków na miejscu zdarzenia
-Kompresor pozwoli na szybsze przywracanie zdolności do działania aparatów ochrony dróg oddechowych (obecnie trzeba wysyłać butle do Gryfic)

W związku z największą ilością prowadzonych działań w gminie kamera termowizyjna oraz kompresor znalazłyby się na wyposażeniu jednostki OSP Trzebiatów a pralnica z suszarką w OSP Mrzeżyno w związku z przystosowaniem budynku remizy do instalacji tego typu urządzeń

Czas realizacji projektu ok. 2 m-cy (od złożenia zamówienia na sprzęt)

Koszt utrzymania projektu ok. 1000 zł. rocznie (koszt wiąże się z wykonaniem przeglądu rocznego i ewentualnych czynności serwisowych).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kamera termowizyjna pozwala Strażakom na skuteczniejsze przeprowadzanie działań ratowniczo-gaśniczych w warunkach dużego zadymienia podczas pożarów budynków mieszkalnych, szybsze lokalizowanie osób poszkodowanych w pożarze, jak również źródeł pożaru (wiąże się to z szybkością zwalczania pożaru, co ma swoje odzwierciedlenie dla zmniejszenia strat po pożarowych). W przypadku akcji poszukiwawczych w terenie otwartym zwiększy szanse na znalezienie osób zaginionych, które w wyniku odniesionych obrażeń, choroby czy też dezorientacji ukryły się w różnego rodzaju krzakach i zaroślach. Kamera termowizyjna przydatna jest także w czasie odnajdywania pożarów ukrytych bez widocznego źródła płomienia (w przypadku pożarów w budynkach mieszkalnych, sklepach i użyteczności publicznej), jak i pożarów podpowierzchniowych na łąkach i torfowiskach.Sprężarka pozwoli na szybsze odnawianie zdolności bojowych wszystkich jednostek OSP gminy Trzebiatów, (...)

Odbiorcy projektu

Pomimo tego, że zakupiony sprzęt będzie na wyposażenie OSP Trzebiatów i OSP Mrzeżyno odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy i turyści Gminy Trzebiatów, mogący na skutek czynników losowych stać się ofiarami wypadków, którymi pomoc będą nieśli Strażacy OSP gminy Trzebiatów ( Trzebiatów, Mrzeżyno, Gołańcz Pomorska)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kompresor do nabijania butli11 000 zł
2Kamera Termowizyjna19 000 zł
3Pralnica z suszarką do ubrań specjalnych20 000 zł
Łącznie: 50 000 zł