Budżet Obywatelski Trzebiatów 2022

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Trzebiatów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 50 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Trzebiatów.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebiatów i miej realny wpływ na rozwój gminy. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 50 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Akcja informacyjna

Wrzesień

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.09.2021
do 05.10.2021

Ocena złożonych
wniosków

Do 19.10.2021

Rozpatrzenie odwołań od negatywnej oceny złożonych wniosków

Do 29.10.2020

Głosowanie

Od 05.11.2021
do 19.11.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 23.11.2021

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski